Vyzvednutí rozhodnutí k zápisu k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude k vyzvednutí 23.5.2022 od 15:30 hodin v mateřské škole. V tento čas také proběhne schůzka s rodiči přijatých dětí, kde se dozvíte informace o stravování, školném a provozu MŠ. Pro rozhodnutí musí přijít osoba, na kterou je psáno správní řízení. Prokáže se OP.

Informace pro rodiče dětí přihlášených na červenec 2022

Školné  442,- uhraďte do 3. 6. 2022 ve prospěch účtu MŠ č.ú.  27-9708690247/0100 VS 0120 (u platby musí být uvedeno jméno a příjmení dítěte)

(nehradí děti v posledním roce před nástupem do školy, ani děti s odkladem školní docházky)

Stravné za červenec (počet přihlášených dnů x 46,-) uhraďte do 3. 6. 2022 ve prospěch

č.ú.  27-9708690247/0100    VS 1120 (u platby musí být uvedeno jméno a příjmení dítěte)

Forma omlouvání dětí během letních provozu bude ještě upřesněna.

POZOR!! PLATBY NESLUČUJTE !  (dodržujte, prosím, předepsané variabilní symboly jednotlivých plateb)  Pokud nebudou platby uhrazeny v daném termínu, bude dítě automaticky odhlášené z docházky.