Vyzvednutí rozhodnutí k zápisu k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude k vyzvednutí 23.5.2022 od 15:30 hodin v mateřské škole. V tento čas také proběhne schůzka s rodiči přijatých dětí, kde se dozvíte informace o stravování, školném a provozu MŠ. Pro rozhodnutí musí přijít osoba, na kterou je psáno správní řízení. Prokáže se OP.

Informace pro rodiče dětí přihlášených na červenec 2022

Školné  442,- uhraďte do 3. 6. 2022 ve prospěch účtu MŠ č.ú.  27-9708690247/0100 VS 0120 (u platby musí být uvedeno jméno a příjmení dítěte)

(nehradí děti v posledním roce před nástupem do školy, ani děti s odkladem školní docházky)

Stravné za červenec (počet přihlášených dnů x 46,-) uhraďte do 3. 6. 2022 ve prospěch

č.ú.  27-9708690247/0100    VS 1120 (u platby musí být uvedeno jméno a příjmení dítěte)

Forma omlouvání dětí během letních provozu bude ještě upřesněna.

POZOR!! PLATBY NESLUČUJTE !  (dodržujte, prosím, předepsané variabilní symboly jednotlivých plateb)  Pokud nebudou platby uhrazeny v daném termínu, bude dítě automaticky odhlášené z docházky.

Prázdninový provoz 2022

Vážení rodiče,

Mateřská škola Mozartova 6 bude otevřena od 1. 7. 2022 do 22. 7. 2022. Plánovaná realizace výtahu se možná opozdí nebo přesune z důvodu nedostatku materiálu. Z tohoto důvodu se nebude MŠ uzavírat na letní prázdniny. Vzhledem k tomu, že se realizace může do konce kalendářního roku provést, je možné, že dojde ještě ke změně. Počítejte tedy s případnou změnou. O všem vás budu informovat. Děkuji za pochopení.

Seznamy dětí pro přihlašování na dobu letních prázdnin budou umístěny v šatnách dětí od 20.4.2022 do 6.5.2022.

V případě, že dítě nebude MŠ v době letních prázdnin navštěvovat, zákonný zástupce musí podat žádost o prominutí školného a to nejpozději do 30.6.2022. V opačném případě uhradí školné ve stanovené výši. 

Žádost bude k dispozici na webu nebo u učitelek na třídě.

Přeji pěkný den,

Bc. Alena Vaculíková, zastupující ředitelka

Přesun velikonočního stromu do MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že byly téměř všechny kraslice na velikonočním stromě v parku zničeny (ať už větrem nebo cizím dočiněním), rozhodli jsme se zachránit alespoň to, co na něm zůstalo a zbylé kraslice přestěhovali na živý plot u příjezdové brány v areálu naší MŠ. Pokud máte ještě stále chuť tvořit a pomoct nám tak vyzdobit areál MŠ, budeme rádi.

Přejeme vám veselé Velikonoce!

Velikonoční strom MŠ Mozartova 6

Vážení rodiče,

také letos jsme zapojeni do soutěže 2022 kraslic v ulicích města, kterou pořádá Dům dětí a mládeže Olomouc.

Zkuste společně s dětmi vyfouknout a namalovat vajíčko, můžete na něj také napsat nějaký pozitivní vzkaz. Vajíčko pak doneste na velikonoční strom naší školky, který je na stejném místě jako vloni (park Čechovy sady, u workoutového hřiště, naproti prvního vchodu do parku od naší školky z ulice Krapkova). Strom je opět označený žlutou cedulí s nápisem naší MŠ.

My v úterý 19.4. strom vyfotíme, spočítáme všechny kraslice a pokusíme se tak s dalšími zapojenými školami a školkami o „pokus o rekord Velikonoc 2022“.

Vaší úkolem bude kraslici do konce dubna opět odnést domů J

Pojďte se zapojit s dětmi také! Budeme rádi.

Vaše paní učitelky ze školky.

Adaptační skupina

Vážení rodiče, od 1.4. do 30.6.2022 bude v mateřské škole adaptační skupina pro ukrajinské děti. Skupina bude v multifunkční učebně od 7:00 – 15:00 hodin. Zájmové kroužky (angličtina a keramika) budou nadále probíhat beze změny.