Logopedická depistáž

Vážení rodiče,

jako každý rok bude i v letošním roce logopedická depistáž. Letos již 26.9.

V případě zájmu o toto vyšetření odevzdejte řádně vyplněnou žádost u třídní učitelky a to nejpozději do 20.9. Žádost si můžete stáhnout na webu v „dokumentech ke stažení“ nebo vyzvednout ve třídě.

Přednostně budou vyšetřeny nejstarší děti. Vyšetření je určeno cca od 4 let věku.

Dokumenty ke stažení

Vážení rodiče,

všechny dokumenty, které potřebujete prostudovat, jsou nyní aktualizované. Doporučujeme začít už nyní s ohledem na množství informací, které je v nich obsaženo. Po nástupu do MŠ budete seznámení stvrzovat svým podpisem.

Děkujeme za prostudování a přejeme příjemný zbytek léta.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY V ČERVENCI – BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

Omlouvání dětí na prázdniny bude možné od 20. 6. výhradně formou SMS na tel. 604 386 191.

Ve formátu:

  • jeden den –  OS,Jan Novák,7.7.
  • více dnů (rozsah) – OS,Jan Novák,7.7.-9.7.

Dítě musí být odhlášeno formou SMS do 9:30 předcházejícího pracovního dne.

V případě, že někdo zvolí jinou formu omluvy (ústní sdělení nebo špatný formát sms), případně sms pošle pozdě, tak dítěti nebude odhlášena strava a bude nutné stravu uhradit.

Vyzvednutí rozhodnutí k zápisu k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude k vyzvednutí 23.5.2022 od 15:30 hodin v mateřské škole. V tento čas také proběhne schůzka s rodiči přijatých dětí, kde se dozvíte informace o stravování, školném a provozu MŠ. Pro rozhodnutí musí přijít osoba, na kterou je psáno správní řízení. Prokáže se OP.