Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení a dnu otevřených dveří pro rok 2024/2025

Další informace k zápisu dětí k 1.9.2024 do MŠ Olomouc, Mozartova 6:

O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

Ve středu 22.5.2024 se uskuteční v MŠ v 15.30 hod. schůzka s rodičižadateli o přijetí dítěte se sdělením výsledků přijímacího řízení (proběhne předání rozhodnutí žadateli oproti podpisu, předání evidenčního listu, sdělení informací k docházce do MŠ, informace o přihláškách ke stravě, nastavení plateb aj.).

Zveřejněno bude pouze rozhodnutí o přijetí na přístupném místě – vstupní dveře MŠ, webové stránky MŠ: www.msmozartova6ol.cz

V seznamu přijatých dětí nemohou být uvedena jména dětí, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která budou přidělena po podání žádostí o přijetí při zápisu do MŠ.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na: 22.5.2024.

V případě změny termínu Vás budeme neprodleně informovat.

Přijímací řízení pro děti ukrajinské (cizince) probíhá ve stejném termínu za stejných podmínek, jako pro děti s trvalým pobytem v ČR.

V případě dotazů se obracejte na výše uvedená telefonní čísla.