Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení a dnu otevřených dveří pro rok 2023/2024 budou k dispozici nejpozději v měsíci dubnu.