Akce

Mateřská škola nabízí dětem v průběhu školního roku mnoho kulturních akcí, ale také kroužků ve spolupráci s agenturou.

Přehled nabízených kulturních akcí
  • Ekologická výchova ve středisku EV Sluňákov pro předškolní děti, účast na divadelních, kulturních a výukových představeních přímo v MŠ i mimo ni v Olomouci a blízkém okolí
  • zápis nanečisto (předškoláci), návštěva ZŠ
  • oslava svátků a tradic: mikulášský program, vánoční tvoření s rodiči, podzimní a jarní tvoření s rodiči, besídka ke Dni matek, karneval, MDD na zahradě MŠ – soutěže, atrakce s pohoštěním ve spolupráci s odd. Junáků a další
  • školní polodenní výlet
  • školní olympiáda, zahradní slavnost (rozloučení s předškoláky) a další.
Přehled nabízených kroužků
  • angličtina(v odpoledních hodinách od 15.00 hod. realizuje agentura)
  • kroužek taneční (v odpoledních hodinách od 15.00 hod. realizuje agentura)
  • keramický kroužek (v odpoledních hodinách od 15.00 hod. realizuje agentura)
  • jóga  (v odpoledních hodinách od 15.15 hod. realizuje agentura)
  • vědecké pokusy pro předškoláky (v odpoledních hodinách od 15.00 hod. realizuje agentura)

Zájemci o kroužky se mohou přihlásit vždy na začátku školního roku (více informací na nástěnce v MŠ) a také, v případě volného místa, dohlásit v druhé polovině školního roku.

Seznam plánovaných akcí šk. rok 2021/2022

DatumProgramPoznámkyTřídaMísto
7.10.2021Čištění zoubků od 9:00 po 30 minutách, každá třída zvlášť 1. -4.
13.10. 2021Podzimní tvoření s hlínou pro rodiče a děti 15:00 – 16:15 (příchod nejpozději v 16:00)10 dětí z celé MŠ multifunkční učebna
20.10.2021Zápis nanečisto (teorie)15:00rodiče předškolákůtřída Sluníček
25.10.2021Divadlo Letadlo – Afrika10:301.-4.
10.11.2021Logopedická depistážod 8:00 v průběhu dne přihlášené děti (max 15)multifunkční učebna
11.11.2021Vánoční focení8:30přihlášené děti multifunkční učebna
10.12.2021Divadlo „Káťa a Škubánek“10:153., 4.Kino Metropol
12.1.2022Divadélko první pomoci – Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka Popletu délka představení 50 minut

Berušky + Včely společně, jinak každá třída zvlášť

začínají Sluníčka 8:30
1.-4.
15.2.2022Zápis nanečisto (praxe)15:00předškoláci + jejich rodičetřída Sluníček
16.2.2022Karnevaldopoledne 1. – 4.
2.3.2022Divadlo „Jak šel kozlík do světa“9:151.-4.
14.3.2022Šel tudy, měl dudy – hudebně výchovný program 9:151.-4.
5.5. 2022„Louka skřítka Floriánka“9:153.Sluňákov
6.5.2022„Paloučkem za broučkem“9:154.Sluňákov
8.6.2022Pasování předškoláků na školáky15:00předškoláci