Akce

Mateřská škola nabízí dětem v průběhu školního roku mnoho kulturních akcí, ale také kroužků ve spolupráci s agenturou.

Přehled nabízených kulturních akcí
  • Ekologická výchova ve středisku EV Sluňákov pro předškolní děti, účast na divadelních, kulturních a výukových představeních přímo v MŠ i mimo ni v Olomouci a blízkém okolí
  • zápis nanečisto (předškoláci), návštěva ZŠ
  • oslava svátků a tradic: mikulášský program, vánoční tvoření s rodiči, podzimní a jarní tvoření s rodiči, besídka ke Dni matek, karneval, MDD na zahradě MŠ – soutěže, atrakce s pohoštěním ve spolupráci s odd. Junáků a další
  • školní polodenní výlet
  • školní olympiáda, zahradní slavnost (rozloučení s předškoláky) a další.
Přehled nabízených kroužků
  • angličtina(v odpoledních hodinách od 15.00 hod. realizuje agentura)
  • kroužek taneční (v odpoledních hodinách od 15.00 hod. realizuje agentura)
  • keramický kroužek (v odpoledních hodinách od 15.00 hod. realizuje agentura)
  • jóga  (v odpoledních hodinách od 15.15 hod. realizuje agentura)
  • vědecké pokusy pro předškoláky (v odpoledních hodinách od 15.00 hod. realizuje agentura)

Zájemci o kroužky se mohou přihlásit vždy na začátku školního roku (více informací na nástěnce v MŠ) a také, v případě volného místa, dohlásit v druhé polovině školního roku.

Seznam plánovaných akcí šk. rok 2022/2023

DatumProgramPoznámkyTřídaMísto
24. 5. 2023Výlet8:00 – 11:30Berušky a VčeličkyÚsov
25. 5. 2023VýletdopoledneKvětinky a SluníčkaOlomouc (Ololoď)
1. 6. 2023Mezinárodní den dětí (stanoviště připravené skauty pro rodiče s dětmi)15:00Rodiče s dětmiZahrada MŠ
7. 6. 2023Zahradní slavnost + pasování předškoláků15:00VšechnyZahrada MŠ
8. 6. 2023Skákací hrad v MŠ8:30 – 11:30VšechnyDvůr MŠ
16. 6. 2023Ještěři (ukázka živých ještěrů)9:00VšechnyZahrada MŠ