Akce

Mateřská škola nabízí dětem v průběhu školního roku mnoho kulturních akcí, ale také kroužků ve spolupráci s agenturou.

Přehled nabízených kulturních akcí
 • Ekologická výchova ve středisku EV Sluňákov pro předškolní děti, účast na divadelních, kulturních a výukových představeních přímo v MŠ i mimo ni v Olomouci a blízkém okolí
 • zápis nanečisto (předškoláci), návštěva ZŠ
 • oslava svátků a tradic: mikulášský program, vánoční tvoření s rodiči, podzimní a jarní tvoření s rodiči, besídka ke Dni matek, karneval, oslava MDD
 • školní polodenní výlet
 • zahradní slavnost (rozloučení s předškoláky) a další.
Přehled nabízených kroužků
 • angličtina(v odpoledních hodinách realizuje agentura)
 • kroužek taneční (v odpoledních hodinách realizuje agentura)
 • keramický kroužek (v odpoledních hodinách realizuje agentura)
 • hudebně-pohybový kroužek pro nejmenší (v odpoledních hodinách realizuje agentura)
 • vědecké pokusy pro předškoláky (v odpoledních hodinách realizuje agentura)

 • edukativně-stimulační skupiny – nově pouze pro předškolní děti (příprava do školy)

Zájemci o kroužky se mohou přihlásit vždy na začátku školního roku (více informací na nástěnce v MŠ) a také, v případě volného místa, dohlásit v druhé polovině školního roku.

Seznam plánovaných akcí šk. rok 2023/2024

DatumProgramPoznámkyTřídaMísto
20. 11. 2023Hudební koncert s kytarou9:00Všechny
30. 11. 2023Adventní tvoření15:00 – 16:30Všechny děti s rodiči
6. 12. 2023Mikulášská nadílka9:00Všechny
12. 12. 2023Posezení u Vánočního stromečku9:30Berušky
Včeličky
Třída Berušek
Třída Včeliček
13. 12. 2023Posezení u Vánočního stromečku9:30Květinky
Sluníčka
Třída Květinek
Třída Sluníček