Akce

Mateřská škola nabízí dětem v průběhu školního roku mnoho kulturních akcí, ale také kroužků ve spolupráci s agenturou.

Přehled nabízených kulturních akcí
  • Ekologická výchova ve středisku EV Sluňákov pro předškolní děti, účast na divadelních, kulturních a výukových představeních přímo v MŠ i mimo ni v Olomouci a blízkém okolí
  • zápis nanečisto (předškoláci), návštěva ZŠ
  • oslava svátků a tradic: mikulášský program, vánoční tvoření s rodiči, podzimní a jarní tvoření s rodiči, besídka ke Dni matek, karneval, MDD na zahradě MŠ – soutěže, atrakce s pohoštěním ve spolupráci s odd. Junáků a další
  • školní polodenní výlet
  • školní olympiáda, zahradní slavnost (rozloučení s předškoláky) a další.
Přehled nabízených kroužků
  • angličtina(v odpoledních hodinách od 15.00 hod. realizuje agentura)
  • kroužek taneční (v odpoledních hodinách od 15.00 hod. realizuje agentura)
  • keramický kroužek (v odpoledních hodinách od 15.00 hod. realizuje agentura)
  • jóga  (v odpoledních hodinách od 15.15 hod. realizuje agentura)
  • vědecké pokusy pro předškoláky (v odpoledních hodinách od 15.00 hod. realizuje agentura)

Zájemci o kroužky se mohou přihlásit vždy na začátku školního roku (více informací na nástěnce v MŠ) a také, v případě volného místa, dohlásit v druhé polovině školního roku.

Seznam plánovaných akcí šk. rok 2021/2022

DatumProgramPoznámkyTřídaMísto
12.1.2022Divadélko první pomoci – Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka Popletu délka představení 50 minut

Berušky + Včely společně, jinak každá třída zvlášť

začínají Sluníčka 8:30
1.-4.
19.1.2022Vzdělávací program „Zajíček Chlupáček“10:15KvětinkyVlastivědné muzeum
27.1.2022Vzdělávací program „Labyrint smyslů“9:00SluníčkaPevnost poznání
15.2.2022Zápis nanečisto (praxe)15:00předškoláci + jejich rodičetřída Sluníček
16.2.2022Karneval9:00 – 1. a 4. třída
10:15 – 2. a 3. třída
1.-4.
2.3.2022Divadlo „Jak šel kozlík do světa“9:151.-4.
14.3.2022Šel tudy, měl dudy – hudebně výchovný program 9:151.-4.
6.4.2022Bezpečně k cíli (program dopravní prevence)10:301.-4.
27.4.2022Poznej svého psa
9:30 1., 2., zahrada MŠ
27.4.2022Ještěři a ještěrky 10:15 (10:30)3.zahrada MŠ
5.5. 2022„Louka skřítka Floriánka“9:153.Sluňákov
6.5.2022„Paloučkem za broučkem“9:154.Sluňákov
10.5.2022Stavitel města (polytechnický program)od 9:003. a 4.
8.6.2022Pasování předškoláků na školáky15:00předškoláci