Aktuality

Plánované akce do konce roku 2018

13.09.2018 09:49
 Nejbližší kulturní akce, které nás čekají:       25.10. Logopedická depistáž (nutné vyplnění žádanky)                    20.11. Prohlídka radnice, města s kočičkou Olou - 3. tř. (odchod z MŠ 8.30)    ...

—————

PLATBY

29.05.2018 09:10
Školné na šk. r. 2018/19 (úplata za předškolní vzdělávání) Platba * výše školného na školní rok 2018/19je stanovena částkou 500,- Kč * školné se nehradí v povinném ročníku MŠ před nástupem do ZŠ (dítě k 31.8.2018 dosáhne nejméně 5 let) * školné je hrazeno výhradně bankovním převodem za daný měsíc...

—————

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)

24.03.2017 14:21
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle...

—————


Kontakt

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6, příspěvková organizace

Adresa: Mozartova 6, Olomouc 779 00

tel. kancelář ředitelky:
585 427 401

tel. kancelář zástupkyně:
585 751 001

info o nemoci a nástupu do MŠ:
585 751 000