Aktualizovaný Školní řád

Vážení rodiče,

od 1.2.2024 bude účinný aktualizovaný Školní řád. Prosíme, důkladně se s ním seznamte, i když jsou tam pouze drobné změny. Svým podpisem na třídě stvrdíte, že jste se seznámili.

Děkujeme za spolupráci