Dotazníky

Vážení rodiče,

na základě Vámi vyplněných dotazníků spokojenosti za školní rok 2023/2024 jsme udělaly shrnutí, které je k dispozici na hlavních nástěnkách v MŠ. Pokud by někdo projevil zájem mít shrnutí v elektronické podobě, ozvěte se vedení MŠ a rády zašleme.

Děkujeme všem za vyplnění.