EU fondy

MAP II

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6, příspěvková organizace je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci.

Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání.

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči.

Naše mateřská škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické pregramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu https://map.olomouc.eu

Šablony II.

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6, příspěvková organizace ja zapojena do projektu Šablony II. Díky projektu máme v MŠ školní asistentku, která se věnuje dětem, u nichž hrozí školní neúspěch a také dětem s odkladem školní docházky.

Šablony III.

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6, příspěvková organizace je zapojena do projektu Šablony III. Z projektu čerpáme školního asistenta na podporu dětem, u nichž hrozí školní neúspěch a aktivitu – projektový den.