Třídy

Berušky

Berušky se nachází v přízemí a navštěvují ji nejmladší děti a děti. Nově příchozí děti se postupně adaptují na prostředí a učí se pravidla a soužití ve skupině.

Co potřebuji do školky:

 • Pohodlné oblečení do třídy, které si dokážu postupně sám obléknout
 • Pevné papuče do třídy, ve kterých mohu bezpečně i běhat
 • Pyžamko na odpolední spánek, relaxaci  (mění se po 2 týdnech)
 • Běžné sportovní oblečení a obutí na pobyt venku (maminko, prosím, nezlob se, bude-li někdy víc špinavé, možná i natržené…, naše zahrada je totiž úžasná, vše je třeba prozkoumat…)
 • Náhradní spodní prádlo, tričko, kalhoty navíc (i když jsem šikula, někdy se nezadaří…)
 • Papírové kapesníky
 • Při deštivém počasí pláštěnku (ne deštník)

Dítě má vždy převlečení na pobyt venku a do třídy MŠ

Třídní učitelky: Vladislava Vařeková, Mgr. Kristýna Malá

E-mail: beruskymozartova6@gmail.com

telefon: 737 696 056

Včeličky

Třída Včeličky se nachází v 1. patře a navštěvují ji děti nejmladší a děti, které již MŠ navštěvovaly v předchozím školním roce. Nejmladší děti se postupně adaptují na prostředí MŠ, učí se třídní pravidla a soužití v kolektivu. Starší děti si návyky upevňují a individuálně rozvíjí jejich schopnosti. 

Co potřebuji do školky:

 • Pohodlné oblečení do třídy, které si dokážu postupně sám obléknout
 • Pevné papuče do třídy, ve kterých mohu bezpečně i běhat
 • Pyžamko na odpolední spánek, relaxaci  (mění se po 2 týdnech)
 • Běžné sportovní oblečení a obutí na pobyt venku (maminko, prosím, nezlob se, bude-li někdy víc špinavé, možná i natržené…, naše zahrada je totiž úžasná, vše je třeba prozkoumat…)
 • Náhradní spodní prádlo, tričko, kalhoty navíc (i když jsem šikula, někdy se nezadaří…)
 • Papírové kapesníky
 • Při deštivém počasí pláštěnku (ne deštník)

Dítě má vždy převlečení na pobyt venku a do třídy MŠ

Třídní učitelky: Miroslava Mitrovičová, Kateřina Nechanická, Šárka Neubauerová, DiS.(asistentka pedagoga)

E-mail: vcelickymozartova6@gmail.com

tel.:737 696 013

Květinky

Třída Květiny se nachází v 1. patře a navštěvují ji děti starší, které již dobře znají prostředí MŠ a děti předškolní. Předškolní děti se připravují k zápisu do ZŠ a společně s třídou Sluníčka navštěvují kulturní akce pro nejstarší děti MŠ. Mladší děti, které navštěvují třídu Květinky se individuálně rozvíjí podle svých schopností. Paní učitelky volí vždy složitější činnosti pro nejstarší předškolní děti a jednodušší činnosti pro mladší děti, vždy však podle potřeb dítěte. 

Co potřebuji do školky:

 • Pohodlné oblečení do třídy, které si dokážu postupně sám obléknout
 • Pevné papuče do třídy, ve kterých mohu bezpečně i běhat
 • Pyžamko na odpolední spánek, relaxaci  (mění se po 2 týdnech)
 • Běžné sportovní oblečení a obutí na pobyt venku (maminko, prosím, nezlob se, bude-li někdy víc špinavé, možná i natržené…, naše zahrada je totiž úžasná, vše je třeba prozkoumat…)
 • Náhradní spodní prádlo, tričko, kalhoty navíc (i když jsem šikula, někdy se nezadaří…)
 • Papírové kapesníky
 • Při deštivém počasí pláštěnku (ne deštník)

Dítě má vždy převlečení na pobyt venku a do třídy MŠ

Třídní učitelky: Mgr. Lenka Černá, Mgr. Klára Marušíková (zástupkyně ředitelky MŠ), Bc. Petra Borunská (asistentka pedagoga)

E-mail: kvetinkymozartova6@gmail.com

tel.:737 696 041

Sluníčka

Třída Sluníčka se nachází v přízemí budovy a navštevují ji děti s povinnou předškolní docházkou, tj. předškoláci a děti s odkladem školní docházky. Dětem s odkladem školní docházky se navíc, kromě pedagogických pracovnic, věnuje školní asistentka, která dětem pomáhá s individuálními činnostmi. Děti se připravují k zápisu do ZŠ, navštěvují více kulturních akcí i mimo budovu MŠ. 

Co potřebuji do školky:

 • Pohodlné oblečení do třídy, které si dokážu postupně sám obléknout
 • Pevné papuče do třídy, ve kterých mohu bezpečně i běhat
 • Pyžamko na odpolední spánek, relaxaci  (mění se po 2 týdnech)
 • Běžné sportovní oblečení a obutí na pobyt venku (maminko, prosím, nezlob se, bude-li někdy víc špinavé, možná i natržené…, naše zahrada je totiž úžasná, vše je třeba prozkoumat…)
 • Náhradní spodní prádlo, tričko, kalhoty navíc (i když jsem šikula, někdy se nezadaří…)
 • Papírové kapesníky
 • Při deštivém počasí pláštěnku (ne deštník)

Dítě má vždy převlečení na pobyt venku a do třídy MŠ

Třídní učitelky: Martina Kučerová, Mgr. Iva Kovalčíková (ředitelka MŠ), Jana Chodníčková, DiS.(školní asistentka/učitelka)

E-mail: slunickamozartova6@gmail.com

tel.:737 696 018