O nás

Mateřská škola je dvoupodlažní vilová budova, která se nachází nedaleko centra města. Od roku 2003 je samostatným právním subjektem. Zřizovatel je Statutární město Olomouc.

V areálu se nachází dvě prostorné zahrady s vybavením pro děti (herní prvky, pískoviště, letní sprchy, pítko,…) a vydláždená plocha vhodná pro jízdu na koloběžce, šlapadle.

Kapacita MŠ je 87 dětí, které jsou rozděleny do 4 tříd podle věku. 2 třídy se nachází v přízemí budovy a 2 třídy v 1. podlaží budovy. Výhodou je multifunkční místnost v suterénu navíc, kde probíhají kroužky a keramická pec, která slouží k tematickým akcím (podzimní tvoření, jarní tvoření, Adventní tvoření,…)

Personál je složen z 9 učitelek, 3 provozních pracovnic a asistentek pedagoga či školních asistentek dle potřeby.

Při plánování výchovně vzdělávací činnosti vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy (státní norma), který je rozpracován do našeho Školního a Třídního vzdělávacího programu školy. Pro svou práci využíváme zejména témat souvisejících s ročním obdobím, svátky a lidovými tradicemi. Program je obohacen o další aktivity a akce.

Mateřská škola Mozartova 6