Logopedická depistáž

Vážení rodiče,

jako každý rok bude i v letošním roce logopedická depistáž. Letos již 26.9.

V případě zájmu o toto vyšetření odevzdejte řádně vyplněnou žádost u třídní učitelky a to nejpozději do 20.9. Žádost si můžete stáhnout na webu v „dokumentech ke stažení“ nebo vyzvednout ve třídě.

Přednostně budou vyšetřeny nejstarší děti. Vyšetření je určeno cca od 4 let věku.

Dokumenty ke stažení

Vážení rodiče,

všechny dokumenty, které potřebujete prostudovat, jsou nyní aktualizované. Doporučujeme začít už nyní s ohledem na množství informací, které je v nich obsaženo. Po nástupu do MŠ budete seznámení stvrzovat svým podpisem.

Děkujeme za prostudování a přejeme příjemný zbytek léta.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY V ČERVENCI – BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

Omlouvání dětí na prázdniny bude možné od 20. 6. výhradně formou SMS na tel. 604 386 191.

Ve formátu:

  • jeden den –  OS,Jan Novák,7.7.
  • více dnů (rozsah) – OS,Jan Novák,7.7.-9.7.

Dítě musí být odhlášeno formou SMS do 9:30 předcházejícího pracovního dne.

V případě, že někdo zvolí jinou formu omluvy (ústní sdělení nebo špatný formát sms), případně sms pošle pozdě, tak dítěti nebude odhlášena strava a bude nutné stravu uhradit.

Vyzvednutí rozhodnutí k zápisu k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude k vyzvednutí 23.5.2022 od 15:30 hodin v mateřské škole. V tento čas také proběhne schůzka s rodiči přijatých dětí, kde se dozvíte informace o stravování, školném a provozu MŠ. Pro rozhodnutí musí přijít osoba, na kterou je psáno správní řízení. Prokáže se OP.

Informace pro rodiče dětí přihlášených na červenec 2022

Školné  442,- uhraďte do 3. 6. 2022 ve prospěch účtu MŠ č.ú.  27-9708690247/0100 VS 0120 (u platby musí být uvedeno jméno a příjmení dítěte)

(nehradí děti v posledním roce před nástupem do školy, ani děti s odkladem školní docházky)

Stravné za červenec (počet přihlášených dnů x 46,-) uhraďte do 3. 6. 2022 ve prospěch

č.ú.  27-9708690247/0100    VS 1120 (u platby musí být uvedeno jméno a příjmení dítěte)

Forma omlouvání dětí během letních provozu bude ještě upřesněna.

POZOR!! PLATBY NESLUČUJTE !  (dodržujte, prosím, předepsané variabilní symboly jednotlivých plateb)  Pokud nebudou platby uhrazeny v daném termínu, bude dítě automaticky odhlášené z docházky.

Prázdninový provoz 2022

Vážení rodiče,

Mateřská škola Mozartova 6 bude otevřena od 1. 7. 2022 do 22. 7. 2022. Plánovaná realizace výtahu se možná opozdí nebo přesune z důvodu nedostatku materiálu. Z tohoto důvodu se nebude MŠ uzavírat na letní prázdniny. Vzhledem k tomu, že se realizace může do konce kalendářního roku provést, je možné, že dojde ještě ke změně. Počítejte tedy s případnou změnou. O všem vás budu informovat. Děkuji za pochopení.

Seznamy dětí pro přihlašování na dobu letních prázdnin budou umístěny v šatnách dětí od 20.4.2022 do 6.5.2022.

V případě, že dítě nebude MŠ v době letních prázdnin navštěvovat, zákonný zástupce musí podat žádost o prominutí školného a to nejpozději do 30.6.2022. V opačném případě uhradí školné ve stanovené výši. 

Žádost bude k dispozici na webu nebo u učitelek na třídě.

Přeji pěkný den,

Bc. Alena Vaculíková, zastupující ředitelka