Zástup za vedení MŠ

Vážení rodiče,

od 13.12.2021 bude v MŠ zastupující ředitelka Bc. Alena Vaculíková. Telefon i e-mail zůstává stejný jako na ředitelku MŠ. Zastupující ředitelka bude do konce školního roku na částečný úvazek, režim komunikace tedy bude stejný jako doposud.

Od 1.1.2022 bude v MŠ opět i zástupkyně MŠ Bc. Eva Dyjáková. E-mail i telefonní číslo bude vyvěšeno v kontaktech.

Změna termínu logopedické depistáže

Vážení rodiče,

paní logopedce se uvolnilo místo pro logopedickou depistáž v MŠ dříve a to v termínu 2.12.2021 dopoledne. Děti, které budou přítomny (mají odevzdanou žádost), budou vyšetřeny. Děti, které budou chybět nebo se na ně nedostane řada, vzhledem k většímu počtu dětí, budou mít možnost náhradního termínu, který proběhne buďto 10.12. nebo 16.12. Tento termín bude ještě upřesněn.

Děkujeme za pochopení.

Informace ke zrušeným lekcím kroužků

Vážení rodiče,

u kroužků došlo ke zrušení některých lekcí z důvodu karantény většiny dětí a také plánované akci MŠ. Lekce budou nahrazeny (bude tedy prodloužena doba jejich trvání právě o zrušené lekce). Nemusíte mít obavy, že by Vaše dítě absolvovalo méně lekcí než bylo naplánováno.

Změna v organizaci akce „Adventní tvoření“

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se snažíme omezit větší množství osob na jednom místě, jsme upravili organizaci akce „Adventní tvoření“ a to tak, abyste se mohli zúčastnit hlavně Vy. Více informací máte/budete mít v e-mailu, termíny jsou upraveny v sekci „Akce“ a možnost přihlášení je v MŠ, popřípadě formou e-mailu (při nemoci aj.).

Děkujeme za pochopení a těšíme se na společné tvoření.

Informace o provozu

Vážení rodiče,

některým dětem už končí karanténa, proto věnujte pozornost následujícímu sdělení:

Při vstupu do MŠ se budete prokazovat negativním testem u dítěte, pokud máte karanténu na 7 dnů. Výsledek testu není potřeba tisknout ani posílat e-mailem. Stačí, když jej dáte k nahlédnutí pověřené osobě (třídní učitelce, popřípadě školnici u vstupu).

Kroužky v následujícím týdnu, tj. od 15.11.-19.11. jsou zrušeny a to včetně plavání. V následujícím týdnu od 22.11. by už měly probíhat dle rozvrhu.

Děkujeme.

Poděkování a omluva

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vám velmi poděkovat za spolupráci při řešení karantény dětí. Vážíme si Vaší vstřícnosti a ochoty spolupracovat, i když je to situace náročná a to zejména pro pracující rodiče, kterým se mnohé komplikuje. Zároveň bychom se chtěli všem omluvit za vzniklé komplikace, ale jednáme v zájmu Vašeho zdraví i zdraví všech zaměstnanců MŠ.

Ještě jednou všem děkujeme a přejeme mnoho zdraví.

Kolektiv MŠ

Další aktuality ke karanténě

Vážení rodiče,

děti, které navštívily během pondělí 8.11.2021 a úterý 9.11.2021 třídu sluníček a berušek, budou během následujících chvil osloveni hygienou, že mají karanténu.

Všechny ostatní rodiče, kterých se karanténa netýká nebo jim brzy končí (jsou z jiných tříd) prosíme, aby i přesto zůstali doma do konce týdne, pokud je to jen trochu možné. Snažíme se desinfikovat všechny hračky a místa, ale při provozu je to obtížné. Uzavřít MŠ nelze, proto Vás žádáme alespoň touto formou o spolupráci, abychom společně zamezili opakovaným karanténám a šíření.

Děkujeme a přejeme všem hodně zdraví a sil.

Informace o karanténě pro všechny rodiče

Vážení rodiče,

děkuji všem za informativní sms, e-maily i telefonáty.

Aktuálně to vypadá následovně:

 1. uzavřeny jsou dvě třídy (včeličky, květinky)
 2. objevilo se nám více případů, proto se karanténa prodloužila do pátku
 3. ti, kteří byli naposledy v MŠ do po-čt se týká původní termín karantény
 4. karanténa je na 7 dnů, pokud jdete s dítětem na testy (jinak 14 dnů).
 5. karanténa se musí dodržet a až potom lze jít do MŠ (v MŠ se při nástupu prokážete výsledkem testu – po 7 dnech; nebo kontrolou docházky po 14 dnech)
 6. OČR vystavuje lékař – pokud odmítne, vystaví MŠ
 7. doporučujeme, aby si rodiče ponechali své dítě doma raději do pátku, abychom stihli dostatečně připravit prostory (desinfekce aj.)
 8. doporučujeme všem rodičům, aby si doma dítě otestovali nebo pozorovali jakékoliv příznaky (pozor i rýma, zvracení, průjem aj. může být příznak!)
 9. také doporučujeme, aby si rodiče ponechali děti doma do pátku i z jiných tříd, pokud je to jen trochu možné, abychom nemuseli MŠ uzavřít úplně.
 10. kroužky jsou tento týden zrušeny (kromě plavání), logopedická depistáž se zatím řeší, ale bude nejspíš náhradní termín pro nepřítomné. Fotografování bude ve dvou termínech (tento týden pro přítomné děti + náhradní termín za 14 dnů – bude upřesněno v tabulce kulturních akcí na webu)
 11. bohužel nejsme schopni zajistit, aby se děti brzy ráno a později odpoledne nespojovaly – doporučujeme tedy vodit děti od 7-16 hod, kdy jsou převážně ve svých třídách
 12. v případě dotazů či nejasností pište na e-mail: msmozartova6@gmail.com, případně volejte nebo pište na tel.: 773 993 328

Děkuji všem za vstřícnost, spolupráci a zároveň Vám přeji hodně sil a zdraví.

Iva Kovalčíková, řed. MŠ