Žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc srpen 2021

Na základě Vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb.,  § 6, odst. 4, žádáme rodiče o vyplnění žádosti o prominutí  úplaty za předškolní vzdělávání na období: srpen 2021, pokud dítě nebude MŠ navštěvovat.

V měsíci červenci činí částka za školné 0,- Kč.