Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2021/2022

Na období od 1.9.2021- 31.8.2022 stanovuje ředitelka mateřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 600 Kč.