Prázdninový provoz 2022

Vážení rodiče,

Mateřská škola Mozartova 6 bude otevřena od 1. 7. 2022 do 22. 7. 2022. Plánovaná realizace výtahu se možná opozdí nebo přesune z důvodu nedostatku materiálu. Z tohoto důvodu se nebude MŠ uzavírat na letní prázdniny. Vzhledem k tomu, že se realizace může do konce kalendářního roku provést, je možné, že dojde ještě ke změně. Počítejte tedy s případnou změnou. O všem vás budu informovat. Děkuji za pochopení.

Seznamy dětí pro přihlašování na dobu letních prázdnin budou umístěny v šatnách dětí od 20.4.2022 do 6.5.2022.

V případě, že dítě nebude MŠ v době letních prázdnin navštěvovat, zákonný zástupce musí podat žádost o prominutí školného a to nejpozději do 30.6.2022. V opačném případě uhradí školné ve stanovené výši. 

Žádost bude k dispozici na webu nebo u učitelek na třídě.

Přeji pěkný den,

Bc. Alena Vaculíková, zastupující ředitelka