Poděkování

Děkujeme všem rodičům, kteří respektují školní řád a dodržují všechna pravidla, kterými jsou vázáni, např. vodí pouze zdravé a doléčené děti a neparkuji ve vjezdu do MŠ.