Parkovací místa pro rodiče

Vážení rodiče,

před Mateřskou školou Mozartova 6 přibyla modrá dopravní značka K+R (z anglického Kiss and Ride, česky ,,Polib a jeď“) pro 3 parkovací místa s dodatkovou tabulkou, která určuje platnost značky od pondělí do pátku v čase 6:30 – 16:30 hod. Na těchto místech můžete stát nezbytně nutnou dobu a bezpečně tak předat nebo vyzvednout své děti z naší mateřské školy. Prosím, nestůjte ve vjezdu do mateřské školy, musí být vždy volný z důvodu převozu stravy a pro bezpečnostní složky IZS.