Nemoci dětí

Vážení rodiče,

v MŠ se aktuálně vyskytuje zvracení, průjem a žaludeční problémy. Připomínáme, že při tomto onemocnění je nutné dbát na to, aby dítě nemělo alespoň 3 dny příznaky a mohlo jíst běžnou stravu bez omezení. V opačném případě není doléčené a nemůže nastoupit do MŠ.

Dále Vás žádáme o ohleduplnost a přivádění pouze zdravých a doléčených dětí viz. školní řád, který jste všichni podepisovali. V případě, že při předávání dítěte nebo v průběhu dne zjistíme, že dítě vykazuje známky nachlazení nebo jakékoliv nemoci, voláme zákonnému zástupci, který se musí neprodleně pro dítě dostavit a doma zcela vyléčit. Paní učitelka má právo nepřijmout dítě, které není zcela zdravé.

Děkujeme, že nám pomáháte udržovat zdravý kolektiv dětí, pedagogů i nepedagogů a nemusíme uzavírat MŠ z důvodu nedostatku personálu.