Sluníčka

Třída Sluníčka se nachází v přízemí budovy a navštevují ji děti s povinnou předškolní docházkou, tj. předškoláci
a děti s odkladem školní docházky.
Dětem s odkladem školní docházky se navíc, kromě pedagogických pracovnic, věnuje školní asistentka, která dětem
pomáhá s individuálními činnostmi. 
Děti se připravují k zápisu do ZŠ, navštěvují více kulturních akcí i mimo budovu MŠ.
 
Třídní učitelky: Bc. Eva Komínková (zástupkyně ředitelky); Jiřina Hájková
E-mail: slunickamozartova6@gmail.com
 

Plánované akce:

11.9. divadlo v MŠ (Včelí královna)
15. 9. třídní schůzky - 16:30
21.10. Zápis nanečisto - teoretická část pouze rodiče předškoláků (16:00)
25.11. Adventní tvoření (od 15:00)
23.2. divadlo v MŠ (Průzkumníci v Austrálii)
24.2. Zápis nanečisto - praktická část s rodiči a dětmi předškoláky (16:00)
 
Fotografie třídy