Berušky

Berušky se nachází v přízemí a navštěvují ji nejmladší děti a děti, které již MŠ navštěvovaly v loňském roce.
Nově příchozí děti se postupně adaptují na prostředí a učí se pravidla a soužití ve skupině. Starší děti si návyky upevňují 
a dále se rozvíjí v jednotlivých oblastech podle individuálních možností.
 
Třídní učitelky: Hana Dobrá, Klára Dofková
E-mail: beruskymozartova6@gmail.com
 
Plánované akce:
 
11.9. divadlo v MŠ (Včelí královna)
15. 9. třídní schůzky - 16:30
25.11. Adventní tvoření (od 15:00)
23.2. divadlo v MŠ (Průzkumníci v Austrálii)
 
Fotografie třídy