Schůzka s rodiči

01.09.2019 16:17

Srdečně zveme všechny rodiče na schůzku, která se bude konat 18.9.2019 od 16:30.

Prosíme o účast zejména rodiče nově přijatých dětí a také dětí s povinnou předškolní docházkou.

Na úvod bude krátká společná schůzka s ředitelkou MŠ a následně se všichni rodiče přesunou do jednotlivých tříd,

kde se od třídních učitelek dozví konkrétní informace k dané třídě, případně budou moci využít kozultaci.