Galerie

Galerie je rozdělena podle jednotlivých tříd, ale společné akce jsou umístěny zvlášť. Galerie je dostupná pouze jeden školní rok, poté je smazána.