Zápis do MŠ Olomouc, Mozartova 6, p.o. 2020/2021  4.5.-7.5.2020

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (SEZNAM POUZE PŘIJATÝCH DĚTÍ POD REGISTRAČNÍMI ČÍSLY):

Výsledky příj. řízení 2020.xlsx (20691)

 

POZOR ZMĚNA: Den otevřených dveří, který se měl uskutečnit 28.4. se ruší vzhledem ke krizové situaci. 

Jako náhradu jsme si pro Vás připravili video interiéru MŠ. Natáčelo se to v "bojových" podmínkách při uklízení prostor, proto omluvte chybějící hračky: uloz.to/file/b7knQoV2psG4/ms-mozartova-6-avi

 

Zápis do Mateřské školy Olomouc, Mozartova 6 (přijetí od 1.9.2020)

 

Bude probíhat od pondělí 4.5.2020 do čtvrtku 7.5.2020

 

Na základě doporučení MŠMT bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí a rodičů

Rodič (zákonný zástupce) využije jednu z níže uvedených možností k podání žádosti 

o přijetí dítěte do MŠ:

- žádost vhodí do schránky u MŠ (PREFERUJEME)

- zašle elektronicky (e-mail pouze s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou)

 

Obálka/zpráva bude obsahovat:

- řádně vyplněná žádost o přijetí dítěte do MŠ s podpisem pouze 1 žadatele

(k dispozici na webových stránkách nebo v areálu MŠ od 15.4.2020)

- čestné prohlášení o očkování dítěte + kopii očkovacího průkazu (podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které dovrší k 31.8.2020 pěti let)

- vyplněný dokument o možnosti nahlížet do spisu (1x si nechat, 1x odevzdat)

- kopie rodného listu dítěte (lze začernit nepotřebné osobní údaje k zápisu – tj. rodná čísla)

(kopie rodného listu, očkovacího průkazu budou využity pouze pro účely zápisu do MŠ k ověření údajů, nebudou nikomu předávány a po ukončení správního řízení budou skartovány)

 

 

Žádost o přijetí do MŠ, čestné prohlášení o očkování, možnost nahlížení do spisu jsou ke stažení níže a budou také k dispozici v areálu MŠ od 15.4.2020.

 

Vzhledem k tomu, že bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí a rodičů Vás žádáme o následující:

- sledujte hlavně webové stránky, kde je nejvíce aktuálních informací

- v případě, že budete potřebovat poradit nebo budete mít specifický požadavek, 

volejte na tel. 773 993 328, případně pište na e-mail: msmozartova6@gmail.com

- v průběhu zápisu zvedejte telefony pro případné doplnění informací (v případě, že Vás nezastihneme riskujete, že Vás toto u zápisu poškodí)

- pokud má Vaše dítě specifické požadavky nebo byste chtěli z určitého důvodu dítě umístit do konkrétní třídy (nezaručujeme), dopište toto na druhou stranu žádosti o přijetí

 

Informace k průběhu správního řízení

- ode dne příjetí žádosti a následujících dokumentů bude plynout doba 30 dnů k vydání rozhodnutí

- po příjetí žádosti Vám zašleme e-mail s uvedením registračního čísla Vašeho dítěte (na e-mail bude nutno odpovědět, abychom měli jistotu, že přišel)

- pokud v průběhu správního řízení zjistíme, že některý dokument chybí nebo není pravdivý, vyzveme žadatele k doplnění údajů a tím se doba rozhodnutí protáhne (proto Vás prosíme o důkladné a pravdivé vyplnění všech dokumentů a dodání všech výše sepsaných dokumentů)

- po ukončení správního řízení bude seznam přijatých dětí pod svými registračními čísly vyvěšen na webových stránkách a na venkovních dveřích MŠ

- pokud to situace dovolí v průběhu května proběhne schůzka s rodiči nově přijatých dětí (zatím je ponechán datum 25.5.2020, ale může se změnit!)

 

Informace k možnosti nahlížení do spisu

- nahlížet do spisu bude možné do 15.5.2020 pouze po předchozí telefonické domluvě. Spis obsahuje pouze ty dokumenty, které předáváte v termínu zápisu a poté je doplněn o registrační číslo, které Vám bude zasláno. 

 

Žádost o přijetí do MŠ si můžete stáhnout zde: ŽÁDOSTo přijetí do MŠ Olomouc, Mozartova 6.doc (44544)

Kritéria přijetí: Kriteria přijetí do MŠ šk. rok 2020-21.docx (17975)

Možnost nahlížení do spisu/správní řízení: Nahlížení do spisu.pdf (89930)

Čestné prohlášení - očkování: čestné prohlášení o očkování.docx (10068)

 

Další informace k zápisu a zveřejnění výsledků: Další INFO- zveřejnění výsledků, schůzka.docx (9007)