Zápis do Mateřské školy Olomouc, Mozartova 6 

(přijetí od 1.9.2019)

Proběhne ve čtvrtek 2.5.2019, a to 8.30 hod. – 11.30 hod. + 13.00 hod. – 16.00 hod.

Rodič (zákonný zástupce) přijde k zápisu s dítětem, donese s sebou:

  1. Rodný list dítěte (bude pouze ovidován, nezakládáme kopii)

  2. Svůj průkaz totožnosti

  3. Předem vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte (podpis pouze 1 žadatele)

Na dané žádosti je nutno předem zajistit potvrzení dětského lékaře, že dítě je řádně očkováno v povinném, státem stanoveném rozsahu (není povinnost dokládat u dětí, které dovrší do 31.8.2019 pěti let- povinná předškolní docházka). Jedná se o vyjádření lékaře pouze k očkování.

Den otevřených dveří (zvoňte, prosím, na zvonek KUCHYNĚ přízemí)

se bude konat v pondělí 29.4.2019 v čase od 9.00-10.00 hod., od 15.00-16.00 hod.

 

Žádost o přijetí do MŠ bude ke stažení na webu MŠ: www.msmozartova6ol.cz 

 

od 15.4.2019, příp. k vyzvednutí v MŠ

 


Kontakt

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6, příspěvková organizace

Adresa: Mozartova 6, Olomouc 779 00

tel. kancelář ředitelky:
585 427 401

tel. kancelář zástupkyně:
585 751 001

info o nemoci a nástupu do MŠ:
585 751 000