Včeličky

Třída Včeličky se nachází v 1. patře a navštěvují ji děti nejmladší a děti, které již MŠ navštěvovaly v předchozím školním roce.
Nejmladší děti se postupně adaptují na prostředí MŠ, učí se třídní pravidla a soužití v kolektivu. Starší děti si návyky upevňují
a individuálně rozvíjí jejich schopnosti.
 
Třídní učitelky: Miroslava Mitrovičová, Bc. Dora Samojlovičová
E-mail: vcelickymozartova6@gmail.com
 
Plánované akce:
 
11.9. divadlo v MŠ (Včelí královna)
15. 9. třídní schůzky - 16:30
25.11. Adventní tvoření (od 15:00)
23.2. divadlo v MŠ (Průzkumníci v Austrálii)
 
Fotografie třídy