Květinky

Třída Květiny se nachází v 1. patře a navštěvují ji děti starší, které již dobře znají prostředí MŠ a děti předškolní.
Předškolní děti se připravují k zápisu do ZŠ a společně s třídou Sluníčka navštěvují kulturní akce pro nejstarší děti MŠ.
Mladší děti, které navštěvují třídu Květinky se individuálně rozvíjí podle svých schopností. 
Paní učitelky volí vždy složitější činnosti pro nejstarší předškolní děti a jednodušší činnosti pro mladší děti, vždy však podle
potřeb dítěte.
 
Třídní učitelky: Jiřina Hájková (zástupkyně ředitelky), Mgr. Michaela Palková
 

Plánované akce:

 
16.-17.12. Mobilní hřiště (akce v MŠ, 9:00) POUZE PRO PŘEDŠKOLÁKY
8.1. Výchovný koncert - Moravská filharmonie
13.2. Karneval v MŠ (9:30)
14.2. Průzkumníci v lese (divadlo v MŠ, 10:30)
18.2. Kouzelník, čarování se zvířátky (představení v MŠ, 9:00)
13.3. Princezna na hrášku (představení v MŠ, 9:15)
1.6. MDD 
2.6. skákací hrad (v MŠ, 8:00)
15.6. Pasování předškoláků (MŠ, 15:00)
 
Proběhlo:
 
13.9. Červená sukýnka, červená karkulka (představení v MŠ, 9:15)
14. 10. Podzimní tvoření s keramickou hlínou (akce pro rodiče s dětmi v MŠ, 15:00)
17.10. Preventivní program: Zoubky
21.10. Loutkové divadlo "Kominíček a pyšná Majdalenka" (představení v MŠ, 9:00)
6.11. Zápis nanečisto (akce v MŠ, 15:00) POUZE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ
11.11. Vánoční focení (v MŠ, 8:30)
13.11. S panem kaprem pod vodou (program v ekocentru Sluňákov) POUZE PRO PŘEDŠKOLÁKY
21.11. Hyeny z Vietnamu - vzdělávácí program zaměřený na multikulturní výchovu (v MŠ, 9:00) POUZE PRO PŘEDŠKOLÁKY
26. 11. Adventní tvoření (v MŠ, 15:00) - pro rodiče s dětmi
5.12. Mikuláš v MŠ
10. 12. Mobilní planetárium (akce v MŠ, 10:00)
 
Fotografie třídy