Květinky

Třída Květiny se nachází v 1. patře a navštěvují ji děti starší, které již dobře znají prostředí MŠ a děti předškolní.
Předškolní děti se připravují k zápisu do ZŠ a společně s třídou Sluníčka navštěvují kulturní akce pro nejstarší děti MŠ.
Mladší děti, které navštěvují třídu Květinky se individuálně rozvíjí podle svých schopností. 
Paní učitelky volí vždy složitější činnosti pro nejstarší předškolní děti a jednodušší činnosti pro mladší děti, vždy však podle
potřeb dítěte.
 
Třídní učitelky: Jiřina Hájková (zástupkyně ředitelky), Mgr. Michaela Palková
 
Kulturní akce:
 
 
21.10. Loutkové divadlo "Kominíček a pyšná Majdalenka" (představení v MŠ, 9:00)
5.12. Mikuláš v MŠ
16.-17.12. Mobilní hřiště (akce v MŠ, 9:00) POUZE PRO PŘEDŠKOLÁKY
13.2. Karneval v MŠ (9:30)
14.2. Průzkumníci v lese (divadlo v MŠ, 10:30)
18.2. Kouzelník, čarování se zvířátky (představení v MŠ, 9:00)
13.3. Princezna na hrášku (představení v MŠ, 9:15)
1.6. MDD 
2.6. skákací hrad (v MŠ, 8:00)
15.6. Pasování předškoláků (MŠ, 15:00)
 
 
Proběhlo:
13.9. Červená sukýnka, červená karkulka (představení v MŠ, 9:15)
 
Fotografie třídy