Květinky

Třída Květiny se nachází v 1. patře a navštěvují ji děti starší, které již dobře znají prostředí MŠ a děti předškolní.
Předškolní děti se připravují k zápisu do ZŠ a společně s třídou Sluníčka navštěvují kulturní akce pro nejstarší děti MŠ.
Mladší děti, které navštěvují třídu Květinky se individuálně rozvíjí podle svých schopností. 
Paní učitelky volí vždy složitější činnosti pro nejstarší předškolní děti a jednodušší činnosti pro mladší děti, vždy však podle
potřeb dítěte.
 
Třídní učitelky: Mgr. Michaela Palková; Mgr. Klára Vašinová
E-mail: kvetinkymozartova6@gmail.com
 
 

Plánované akce:

 
11.9. divadlo v MŠ (Včelí královna)
15. 9. třídní schůzky - 16:30
21.10. Zápis nanečisto - teoretická část pouze pro rodiče předškoláků (16:00)
25.11. Adventní tvoření (od 15:00)
23.2. divadlo v MŠ (Průzkumníci v Austrálii)
24.2. Zápis nanečisto - praktická část s dětmi předškoláky (16:00)
 
Fotografie třídy