Režim dne v MŠ

 R e ž i m   d n e  v  M Š                        Provoz MŠ  :  od 6.30 - 16.30 hod.

 

 Třída:                                    1. berušky, 2. včeličky        3. květinky, 4. sluníčka

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    Dopolední aktivity I  :

     Hry, zájmové činnosti                        6.30-9.10                       6.30-9.15

    (dle volby dětí i řízené)

 

    Hygiena, svačina                                  9.10-9.30                       9.15-9.30

 

    Dopolední aktivity II:                          9.30-9.45                       9.30-9.55

 

    Příprava na pobyt venku,  

    pobyt venku                                         9.45-11.45                     9.55-11.50

 

    Hygiena, oběd,hygiena                    11.45-12.30                   11.50-12.30

 

    Poslech pohádek,veršů, hudby,

    spánek / relaxace na lehátku/,        12.30-14.25                  12.30-14.20

    postupná aktivizace dětí,

    které nespí a nemají potřebu

    delšího odpočinku, od 13.45 hod.

 

    Vstávání,hygiena,svačina                 14.25-15.00                  14.20-14.45

 

    Odpolední aktivity                        15.00-16.30                  14.45-16.30 

    (zejména hry dle volby dětí,

     skupinové činnosti, školní zahrada)                                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   Doporučená doba příchodu do MŠ:        8.00 - 8.30 hod. , nejpozději do 8.45 hod.

                                                                          (děti od 5 let- předškoláci povinně do 8.30 hod.)

 

   Vyzvedávání dětí:  Po obědě:              12.30 – 12.45 hod.

 

                                  Odpoledne:             15.00 – 16.30 hod. (mladší děti: berušky a včeličky)

                                                                  

                                                                         14.45 – 16.30 hod. (starší děti: sluníčka a květinky)