Režim dne v MŠ

  

Provoz MŠ : od 6.30 - 16.30 hod.

 

                                                Třída: 1. berušky, 2. včeličky      3. květinky, 4. sluníčka
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopolední aktivity I :
Hry, zájmové činnosti                                         6.30 - 9.10                   6.30 - 9.15
(dle volby dětí i řízené)

Hygiena, svačina                                                9.10 - 9.30                   9.15 - 9.30

 

Dopolední aktivity II:                                        9.30 - 9.45                   9.30 - 9.55

Příprava na pobyt venku,
pobyt venku                                                        9.45 - 11.45                 9.55 - 11.50

Hygiena, oběd,hygiena                                       11.45 - 12.30               11.50 - 12.30

Poslech pohádek,veršů, hudby,
spánek / relaxace na lehátku/,                            12.30 - 14.25                12.30 - 14.20
postupná aktivizace dětí,
které nespí a nemají potřebu
delšího odpočinku, od 13.45 hod.

Vstávání,hygiena,svačina                                   14.25 - 15.00               14.20 - 14.45

Odpolední aktivity:                                           15.00 - 16.30               14.45 - 16.30
(zejména hry dle volby dětí,
skupinové činnosti, školní zahrada)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučená doba příchodu do MŠ: 8.00 - 8.30 hod. , nejpozději do 8.45 hod.
(děti od 5 let- předškoláci povinně do 8.30 hod.)

Vyzvedávání dětí:

Po obědě:    12.30 – 12.50 hod.

Odpoledne: 15.00 – 16.30 hod. (mladší děti: berušky a včeličky)

                    14.45 – 16.30 hod. (starší děti: sluníčka a květinky)