Provoz MŠ

Vážení rodiče,
v tomto emailu naleznete informace k testování dětí a organizaci chodu MŠ.

  • Pravidelné kolektivní testování dětí bude probíhat v pondělí a ve středu. (Pokud bude dítě chybět, testováno bude dodatečně. Platnost samoodběrových testů je 2 – 3 dny.) V termíny povinného testování budou  na pokyn zaměstnance MŠ do budovy vstupovat vždy nanejvýš tři rodiče. Rodiče budou své děti testovat v suterénu MŠ ve vyhrazené učebně za přítomnosti pedagoga. Po odebrání vzorků prosím počítejte s tím, že budete pravděpodobně čekat na výsledek testu s dítětem venku. Doba vyhodnocování testu trvá až 15 min. Při příchodu do MŠ počítejte i s možným zdržením (až půl hodinovým). V případě, že některé z dětí bude vyhodnoceno jako pozitivní, ihned s rodičem odchází z MŠ, rodič je povinen kontaktovat lékaře a získat žádanku pro provedení PCR testu a neprodleně MŠ nahlásit výsledek. Pokud PCR test bude pozitivní, celá třída je v karanténě. Sledujte proto prosím informace v emailech a na webu MŠ pravidelně. Dítě, u něhož bude test vyhodnocen, odvede zaměstnanec MŠ do šatny a následně do třídy (obvykle tím bude pověřen asistent).
  • Během čekání před budovou prosíme o dodržování bezpečných rozestupů.  
  • Posouváme čas nejpozdnějšího příchodu do MŠ na 8:15!
  • Ve školce ani na vycházce děti roušky nosit nebudou. 
  • V MŠ budou v provozu dvě třídy předškoláků (max. po 15 dětech), některé děti ze třídy Sluníček proto budou navštěvovat třídu Květinek (rodiče, kterých se tato změna týká dostanou informace individuálně mailem). Třetí třída bude otevřena v Beruškách, je určena pro děti, jejich rodiče spadají do profese s výjimkou (zdravotníci, pedagogové,…)
  • Prosíme, aby děti do školky přicházely každý den s batohem, do kterého v případě potřeby můžete dát dítěti oblečení apod.. Do batohu budeme ukládat dítěti věci i při odchodu z MŠ. (Do batohu můžete dát ideálně i desky na uložení výkresů a pracovních listů.)
  • Děti si budete vyzvedávat před budovou MŠ. 

Těšíme se na vás!