Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole bude vydávat mateřská škola v měsíci lednu 2020, na základě vyplněné žádosti, kterou si můžete vyzvednout u třídní učitelky nebo stáhnout na našich webových stránkách

č. 1 žádost k výši školného.docx (15356)