Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole bude vydávat mateřská škola v měsíci lednu 2021, na základě vyplněné žádosti, kterou si můžete vyzvednout u třídní učitelky nebo stáhnout na našich webových stránkách.