Školné na šk. r. 2018/19

(úplata za předškolní vzdělávání)

 

 Platba
 
 • výše školného na školní rok 2018/19je stanovena částkou 500,- Kč

 • školné se nehradí v povinném ročníku MŠ před nástupem do ZŠ (dítě k 31.8.2018 dosáhne nejméně 5 let)

 • školné je hrazeno výhradně bankovním převodem za daný měsíc vždy se splatností nejpozději k 18. dni v měsíci na účet MŠ č. 27-9708690247/0100 (variabilní symbol přiděluje zástupkyně ředitelky v den nástupu dítěte do MŠ, který je platný po celou dobu docházky do MŠ – rodiče obdrží na třídě)

 • při trvalém příkazu uveďte období od září 2018 do června 2019 včetně

Opakované neuhrazení školného je zákonným důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ

 

Stravné na školní rok 2018/2019

 • Přihlášku ke stravování na nový škol. rok 2018/18 bude školní jídelna přijímat od 1.6.2018 – 30.6.2018!!!
  Od tohoto data bude zprovozněna i přihláška on-line na www.sjholeckova.cz nebo na požádání vydá tiskopis uč. MŠ. Přihlášku vyplní i rodiče dětí, které již MŠ navštěvují (na nový škol. rok je nutné znovu dítě ke stravě ve ŠJ přihlásit ).

  Výše stravného 42,-/den a děti s odkladem školní docházky 46,-/den

  Upozorňujeme, že stravné se platí předem, tak aby bylo uhrazeno vždy do posledního pracovního dne předcházejícího měsíce. Způsob odhlašování a další důležité informace jsou uvedeny na www.sjholeckova.cz.

  Při úhradě stravného na měsíc září 2018 (úhrada nutná v srpnu) je dítě automaticky přihlášeno ke stravě od 1.9.2018, pokud byla odevzdaná přihláška ve ŠJ Holečkova. Bez odevzdané přihlášky nebude mít dítě zajištěnou stravu.


   

  Evidenční list (k vyzvednutí v MŠ do 30.6.2018) potvrzený lékařem předejte až při nástupu dítěte přímo učitelce na třídě (potvrzený od lékaře ne starší 14 dní)

 

 


Kontakt

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6, příspěvková organizace

Adresa: Mozartova 6, Olomouc 779 00

tel. kancelář ředitelky:
585 427 401

tel. kancelář zástupkyně:
585 751 001

info o nemoci a nástupu do MŠ:
585 751 000