Plánované akce s dětmi, 

kroužky pro školní rok 2019/2020 

 

- ekologická výchova pro děti předškolního věku ve středisku EV Sluňákov v Horce na Moravě - děti 4. třídy, předškoláci ze 3. třídy

- předplavecký výcvik, saunování podzim 2019 4.tř., jaro 2020 3.tř. - v případě malého zájmu je možné doplnit v jednotlivých pololetích děti z jiných tříd (4. a 3. třída podzim, 3. a 4. třída jaro).

- lyžujeme s agenturou Newman School (leden, únor 2020)

- kultivace dětské osobnosti - účast dětí na divadelních, filmových a jiných zábavných pořadech, představeních přímo v mateřské škole i mimo ni ve městě Olomouc

- oslava svátků, tradic - mikulášský program, vánoční tvoření s rodiči, besídka ke Dni matek, karneval, MDD na zahradě MŠ – soutěže, atrakce s pohoštěním ve spolupráci s odd. Junáků a další

- návštěva ZŠ před zápisem do školy

- zápis nanečisto (blíže příloha č. 1 Oblast spolupráce s rodiči ve ŠVP)

- školní polodenní výlet

- školní olympiáda

- zahradní slavnost se slavnostním rozloučením s MŠ (pasování školáků)

- angličtina (v odpoledních hodinách od 15.00 hod. realizuje agentura)

- kroužek taneční (v odpoledních hodinách od 15.00 hod. realizuje agentura)

- keramický kroužek (v odpoledních hodinách od 15.15. hod. realizuje agentura)

- jóga a tanečky (v odpoledních hodinách od 15.15 hod. realizuje agentura)