Plánované akce s dětmi, 

kroužky pro školní rok 2018/2019 

 

- ekologická výchova pro děti předškolního věku ve středisku EV Sluňákov v Horce na Moravě - děti 4. třídy, předškoláci ze 3. třídy

- předplavecký výcvik, saunování podzim 2018 4.tř., jaro 2019 3.tř.

- lyžujeme s agenturou Rok s pohybem (leden, únor 2019)

- kultivace dětské osobnosti - účast dětí na divadelních, filmových a jiných zábavných pořadech, představeních přímo v mateřské škole i mimo ni ve městě Olomouc

- oslava svátků, tradic - mikulášský program, vánoční tvoření s rodiči, besídka ke Dni matek, karneval, MDD na zahradě MŠ – soutěže, atrakce s pohoštěním ve spolupráci s odd. Junáků a další

- návštěva ZŠ před zápisem do školy

- zápis nanečisto (nové, viz blíže příloha č. 1 Oblast spolupráce s rodiči ve ŠVP)

- školní polodenní výlet

- školní olympiáda

- zahradní slavnost se slavnostním rozloučením s MŠ (pasování školáků)

- angličtina v pohybu (v odpoledních hodinách od 15.15 hod. realizuje agentura)

- kroužek taneční (v odpoledních hodinách od 15.15 hod. realizuje agentura)

- keramický kroužek (v odpoledních hodinách od 15.15. hod. realizuje agentura) 


Kontakt

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6, příspěvková organizace

Adresa: Mozartova 6, Olomouc 779 00

tel. kancelář ředitelky:
585 427 401

tel. kancelář zástupkyně:
585 751 001

info o nemoci a nástupu do MŠ:
585 751 000