Plánované akce s dětmi, 

kroužky pro školní rok 2020/2021 

 

- ekologická výchova pro děti předškolního věku ve středisku EV Sluňákov v Horce na Moravě - děti 4. třídy, předškoláci ze 3. třídy

- předplavecký výcvik, saunování podzim 2020, jaro 2021 pro 3. a 4. třídu - v případě velkého zájmu nebude možné, aby 1 dítě navštěvovalo výcvik na podzim i na jaře.

- lyžujeme s agenturou Newman School (leden, únor 2021)

- kultivace dětské osobnosti - účast dětí na divadelních, filmových a jiných zábavných pořadech, představeních přímo v mateřské škole i mimo ni ve městě Olomouc

- oslava svátků, tradic - mikulášský program, vánoční tvoření s rodiči, besídka ke Dni matek, karneval, MDD na zahradě MŠ – soutěže, atrakce s pohoštěním ve spolupráci s odd. Junáků a další

- návštěva ZŠ před zápisem do školy

- zápis nanečisto (blíže příloha č. 1 Oblast spolupráce s rodiči ve ŠVP)

- školní polodenní výlet

- školní olympiáda

- zahradní slavnost se slavnostním rozloučením s MŠ (pasování školáků)

- angličtina (v odpoledních hodinách od 15.00 hod. realizuje agentura)

- kroužek taneční (v odpoledních hodinách od 15.00 hod. realizuje agentura)

- keramický kroužek (v odpoledních hodinách od 15.00 hod. realizuje agentura)

- jóga  (v odpoledních hodinách od 15.15 hod. realizuje agentura)

- vědecké pokusy pro předškoláky (v odpoledních hodinách od 15.00 hod. realizuje agentura) NOVÉ!!!