Žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání - červenec 2020

20.05.2020 12:55

Ti z Vás, kteří jsou odhlášení na prázdninovou docházku si mohou požádat o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání. Dokument je ke stažení v sekci "provoz MŠ". Vyplněný dokument můžete vhodit do schránky u MŠ, předat v MŠ nebo zaslat e-mailem zástupkyni (m.skola-mozart6.ol@volny.cz). V případě, že nemáte možnost tisku, si můžete dokument vyzvednout u MŠ - v červnu bude připraven před budovou na stolečku.