PLATBY

29.05.2018 09:10

Školné na šk. r. 2018/19 (úplata za předškolní vzdělávání)

Platba

* výše školného na školní rok 2018/19 je stanovena částkou 500,- Kč

* školné se nehradí v povinném ročníku MŠ před nástupem do ZŠ (dítě k 31.8.2018 dosáhne nejméně 5 let)

* školné je hrazeno výhradně bankovním převodem za daný měsíc vždy se splatností nejpozději k 15. dni v měsíci na účet MŠ č. 27-9708690247/0100 (variabilní symbol přiděluje zástupkyně ředitelky v den nástupu dítěte do MŠ, který je platný po celou dobu docházky do MŠ – rodiče obdrží na třídě)

* při trvalém příkazu uveďte období od září 2018 do června 2019 včetně

Opakované neuhrazení školného je zákonným důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 

Stravné na šk. r. 2018/19

Přihlášku ke stravování na nový škol. rok 2018/18 bude školní jídelna přijímat od 1.6.2018 – 30.6.2018!!! Od tohoto data bude zprovozněna i přihláška on-line na www.sjholeckova.cz nebo na požádání vydá tiskopis uč. MŠ. Přihlášku vyplní i rodiče dětí, které již MŠ navštěvují    (na nový škol. rok je nutné znovu dítě ke stravě ve ŠJ přihlásit ).

Výše stravného 42,-/den a děti s odkladem školní docházky 46,-/den

Upozorňujeme, že stravné se platí předem, tak aby bylo uhrazeno vždy do posledního pracovního dne předcházejícího měsíce. Způsob odhlašování a další důležité informace jsou uvedeny na www.sjholeckova.cz.

Při úhradě stravného na měsíc září 2018 (úhrada nutná v srpnu) je dítě automaticky přihlášeno ke stravě od 1.9.2018, pokud byla odevzdaná přihláška ve ŠJ Holečkova. Bez odevzdané přihlášky nebude mít dítě zajištěnou stravu.

 

Evidenční list (k vyzvednutí v MŠ do 30.6.2018) potvrzený lékařem předejte až při nástupu dítěte přímo učitelce na třídě (potvrzený od lékaře ne starší 14 dní)

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6, příspěvková organizace

Adresa: Mozartova 6, Olomouc 779 00

tel. kancelář ředitelky:
585 427 401

tel. kancelář zástupkyně:
585 751 001

info o nemoci a nástupu do MŠ:
585 751 000