PLATBY

30.08.2019 00:00

Školné na šk. r. 2019/ (úplata za předškolní vzdělávání)

Platba

* výše školného na školní rok 2019/20 je stanovena částkou 500,- Kč

* školné se nehradí v povinném ročníku MŠ před nástupem do ZŠ (dítě k 31.8.2019 dosáhne nejméně 5 let) a při odkladu školní docházky

* školné je hrazeno výhradně bankovním převodem za daný měsíc vždy se splatností nejpozději k 15. dni v měsíci na účet MŠ č. 27-9708690247/0100 (variabilní symbol přiděluje zástupkyně ředitelky v den nástupu dítěte do MŠ, který je platný po celou dobu docházky do MŠ – rodiče obdrží na třídě)

* při trvalém příkazu uveďte období od září 2019 do června 2020 včetně

Opakované neuhrazení školného je zákonným důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 

Stravné na šk. r. 2019/20

Přihlášku ke stravování na nový škol. rok 2019/20 bude školní jídelna přijímat od 1.6.2019 – 30.6.2019!!! Od tohoto data bude zprovozněna i přihláška on-line na www.sjholeckova.cz. Přihlášku vyplní i rodiče dětí, které již MŠ navštěvují (na nový školní rok           je nutné znovu dítě ke stravě ve ŠJ přihlásit).

Výše stravného 42,-/den a děti s odkladem školní docházky 46,-/den

Upozorňujeme, že stravné se platí předem, tak aby bylo uhrazeno vždy do posledního pracovního dne předcházejícího měsíce. Způsob odhlašování a další důležité informace jsou uvedeny na www.sjholeckova.cz.

Při úhradě stravného na měsíc září 2019 (úhrada nutná v srpnu) je dítě automaticky přihlášeno ke stravě od 1.9.2019, pokud byla odevzdaná přihláška ve ŠJ Holečkova. Bez odevzdané přihlášky nebude mít dítě zajištěnou stravu.

 

Evidenční list (k vyzvednutí v MŠ do 30.6.2019) potvrzený lékařem předejte až při nástupu dítěte přímo učitelce na třídě (potvrzený od lékaře ne starší 14 dní)