Individuální konzultace

17.02.2020 14:40

V případě zájmu o konzultaci s třídní učitelkou nabízíme následující termíny:

Berušky - 17.3. 

Včeličky - 11.3.

Květinky - 18.3.

Sluníčka - 19.2. při zápisu nanečisto, 19.3. (pí uč. Komínková), 24.3. a pátky dle domluvy (pí řed. Kovalčíková)

 

Na nástěnkách v MŠ naleznete konkrétní časy a je potřeba nahlásit se paní učitelce, aby s Vámi počítala.