KROUŽKY

Od ledna se opět zahajují v naší MŠ všechny kroužky.
PLATÍ POUZE PRO BERUŠKY A VČELIČKY .

Vyzvedávání dětí z tanečního a badatelského kroužku bude probíhat podle stejných pravidel jako vyzvedávání dětí po obědě.
Abychom předešli hromadění rodičů v šatnách, budou děti předávat rodičům učitelky v 16.15 hod již oblečené před budovou MŠ. Pozdější příchody rodičů musí být nahlášeny ráno učitelce ve třídě.

Tímto prosíme rodiče o dochvilnost při vyzvedávání dětí.
Děkujeme