O NÁS

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6 je od roku 2003 samostatným právním subjektem.

Nachází se v ní 4 třídy (2 třídy jsou v přízemí, 2 třídy v prvním patře se samostatnými šatnami), 

kapacita MŠ je 90 dětí.

MŠ se nachází nedaleko centra města, v blízkosti Čechových sadů, pár minut od tramvajové zastávky Na Šibeníku.

V areálu MŠ se nachází krásná velká zahrada, kde je zabudováno mnoho herních sportovních prvků pro děti, stojí zde prostorný dřevěný altán se zabudovanými stoly a lavicemi.

Výhodou je rovněž velká vydlážděná plocha v samotném areálu MŠ, kde děti mohou sportovat, jezdit na  koloběžkách, šlapadlech apod.

Mateřská škola je moderně, komfortně zařízena, vybavena.

Do tříd jsou děti děleny podle věku, ty nejmladší i dle úrovně adaptace na prostředí MŠ, termínu nástupu.

Strava pro děti je dovážena ze školní jídelny na Holečkově ulici. Je podávána 3x denně: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. V průběhu celého dne je dodržován pitný režim dětí, jsou jim nabízeny čaje, šťávy, které rovněž dodává ŠJ.

O děti pečuje 8 učitelek MŠ a 3 provozní pracovnice.

Hlavním záměrem našeho vzdělávacího a výchovného působení je:

Umožnit dítěti jeho postupnou adaptaci na prostředí MŠ, vytvořit pozitivní vztah k ostatním dětem, dospělým

Rozvíjet dítě po stránce psychické i fyzické, pozvolně rozvíjet socializaci dítěte
Systematicky osvojovat a prohlubovat jeho vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje i společenské hodnoty.
Vzdělávací proces vést integrovaně, tak, aby docházelo k harmonickému rozvoji těla, rozumu i ducha.
Vytvářet aktivní kladný vztah k ochraně životního prostředí.
V úzké spolupráci s rodiči si přejeme vychovávat slušné, empatické děti, jimž nebudou cizí základní lidské etické hodnoty
Vytvářet dětem přiměřené hranice, pravidla chování a společného života ve skupině, které dítě naučí respektování druhého, celého kolektivu. Dítě hranice potřebuje.
Důsledně, již v zárodku, řešit a eliminovat projevy jakéhokoliv násilí, šikany, hrubostí.
Obohacovat program MŠ kulturními, sportovními a dalšími akcemi
Přiměřeně rozvíjet talent a nadání dětí (výtvarná a keramická dílna, flétnička, taneční kroužek, vystoupení- besídky pro rodiče)
Stěžejním úkolem je děti dobře připravit na vstup do ZŠ.

Při plánování výchovně vzdělávací činnosti vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy (státní norma), který je rozpracován do našeho Školního a Třídního vzdělávacího programu školy. Pro svou práci využíváme zejména témat souvisejících s ročním obdobím, svátky a lidovými tradicemi.

Program MŠ je obohacen řadou aktivit, kurzů pro děti i mnoha akcemi, do kterých se mohou zapojit i rodiče (viz blíže v podčásti této sekce- Plánované akce, kroužky…).

Aktuality

AKTUALITY

23.03.2020 15:03
Vážení rodiče,  Nově dáváme veškeré informace, aktuality, nápady na aktivity pro děti do levého sloupce našich webových stránek - sekce "Nápady a informace". Jak již bylo zmíněno výše, naleznete...

AKTUÁLNÍ INFORMACE - UZAVŘENÍ MŠ

16.03.2020 13:16
NA ZÁKLADĚ USNESENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU SMOL SDĚLUJEME, ŽE S ÚČINNOSTÍ OD 17.3.2020 SE MŠ UZAVÍRÁ. O DALŠÍM POSTUPU VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT. POKUD POTŘEBUJETE VYSTAVIT OŠETŘOVNÉ, NAPIŠTE NA EMAIL:...

další informace k provozu MŠ

14.03.2020 10:09
Žádáme všechny rodiče, kteří si mohou ponechat své dítě doma, aby tak učinili. Vzhledem k tomu, že by na jednom místě nemělo pobývat větší množství osob/dětí a my máme nahlášeno více než 30 dětí, nám...

kroužky

13.03.2020 14:12
kroužky včetně plavání jsou do odvolání zrušeny. O náhradních termínech Vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení

Informace o provozu MŠ

13.03.2020 10:19
MATEŘSKÁ ŠKOLA ZATÍM ZŮSTÁVÁ V PROVOZU!!!   Nadále platí, že nebudou přijímány děti, které mají jakékoliv respirační problémy, rýmu, necítí se zdrávy,… Pokud v průběhu dne učitelky...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Rok 2016