O NÁS

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6 je od roku 2003 samostatným právním subjektem.

Nachází se v ní 4 třídy (2 třídy jsou v přízemí, 2 třídy v prvním patře se samostatnými šatnami), 

kapacita MŠ je 90 dětí.

MŠ se nachází nedaleko centra města, v blízkosti Čechových sadů, pár minut od tramvajové zastávky Na Šibeníku.

V areálu MŠ se nachází krásná velká zahrada, kde je zabudováno mnoho herních sportovních prvků pro děti, stojí zde prostorný dřevěný altán se zabudovanými stoly a lavicemi.

Výhodou je rovněž velká vydlážděná plocha v samotném areálu MŠ, kde děti mohou sportovat, jezdit na  koloběžkách, šlapadlech apod.

Mateřská škola je moderně, komfortně zařízena, vybavena.

Do tříd jsou děti děleny podle věku, ty nejmladší i dle úrovně adaptace na prostředí MŠ, termínu nástupu.

Strava pro děti je dovážena ze školní jídelny na Holečkově ulici. Je podávána 3x denně: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. V průběhu celého dne je dodržován pitný režim dětí, jsou jim nabízeny čaje, šťávy, které rovněž dodává ŠJ.

O děti pečuje 8 učitelek MŠ a 3 provozní pracovnice.

Hlavním záměrem našeho vzdělávacího a výchovného působení je:

Umožnit dítěti jeho postupnou adaptaci na prostředí MŠ, vytvořit pozitivní vztah k ostatním dětem, dospělým

Rozvíjet dítě po stránce psychické i fyzické, pozvolně rozvíjet socializaci dítěte
Systematicky osvojovat a prohlubovat jeho vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje i společenské hodnoty.
Vzdělávací proces vést integrovaně, tak, aby docházelo k harmonickému rozvoji těla, rozumu i ducha.
Vytvářet aktivní kladný vztah k ochraně životního prostředí.
V úzké spolupráci s rodiči si přejeme vychovávat slušné, empatické děti, jimž nebudou cizí základní lidské etické hodnoty
Vytvářet dětem přiměřené hranice, pravidla chování a společného života ve skupině, které dítě naučí respektování druhého, celého kolektivu. Dítě hranice potřebuje.
Důsledně, již v zárodku, řešit a eliminovat projevy jakéhokoliv násilí, šikany, hrubostí.
Obohacovat program MŠ kulturními, sportovními a dalšími akcemi
Přiměřeně rozvíjet talent a nadání dětí (výtvarná a keramická dílna, flétnička, taneční kroužek, vystoupení- besídky pro rodiče)
Stěžejním úkolem je děti dobře připravit na vstup do ZŠ.

Při plánování výchovně vzdělávací činnosti vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy (státní norma), který je rozpracován do našeho Školního a Třídního vzdělávacího programu školy. Pro svou práci využíváme zejména témat souvisejících s ročním obdobím, svátky a lidovými tradicemi.

Program MŠ je obohacen řadou aktivit, kurzů pro děti i mnoha akcemi, do kterých se mohou zapojit i rodiče (viz blíže v podčásti této sekce- Plánované akce, kroužky…).

Aktuality

Soutěž s Pribináčkem

27.11.2019 20:25
Výrobek již máme hotový a pokud se Vám líbí, můžete hlasovat na odkazu níže (náš výrobek je medvěd, ukládající se k zimnímu...

STAVĚNÍ S LEGEM

18.11.2019 08:11
Naše MŠ je zapojena do projektu "STAVÍME S LEGEM" a 20.11.2019 je pro rodiče a děti naplánována akce v multifunkční učebně v suterénu. Více informací naleznete v šatnách. 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020

13.11.2019 14:36
V MŠ na hlavní nástěnce u vstupních dveří je již vyvěšena informace o prázdninovém provozu 2020. Podrobnější informaci naleznete i zde na webu v sekci "Provoz MŠ".

Soutěžíme s Pribináčkem

29.10.2019 12:01
Třída Sluníček je zapojena do soutěže s Pribináčkem. Děti budou vyrábět z kelímků od Pribináčka výrobek dle tématu, který bude následně zařazen do soutěže. Hlasovat se bude na Facebooku od 25.11. -...

Uzavření MŠ

23.10.2019 12:44
Vážení rodiče,  Vzhledem k tomu, že z Vaší strany nebyl zájem o návštěvu MŠ 2. 1. - 3. 1. 2020, jsme se po dohodě se zřizovatelem rozhodli následovně: MŠ bude uzavřena v době od 23. 12. 2019 -...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Rok 2016