O NÁS

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6 je od roku 2003 samostatným právním subjektem.

Nachází se v ní 4 třídy (2 třídy jsou v přízemí, 2 třídy v prvním patře se samostatnými šatnami), 

kapacita MŠ je 90 dětí.

MŠ se nachází nedaleko centra města, v blízkosti Čechových sadů, pár minut od tramvajové zastávky Na Šibeníku.

V areálu MŠ se nachází krásná velká zahrada, kde je zabudováno mnoho herních sportovních prvků pro děti, stojí zde prostorný dřevěný altán se zabudovanými stoly a lavicemi.

Výhodou je rovněž velká vydlážděná plocha v samotném areálu MŠ, kde děti mohou sportovat, jezdit na  koloběžkách, šlapadlech apod.

Mateřská škola je moderně, komfortně zařízena, vybavena.

Do tříd jsou děti děleny podle věku, ty nejmladší i dle úrovně adaptace na prostředí MŠ, termínu nástupu.

Strava pro děti je dovážena ze školní jídelny na Holečkově ulici. Je podávána 3x denně: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. V průběhu celého dne je dodržován pitný režim dětí, jsou jim nabízeny čaje, šťávy, které rovněž dodává ŠJ.

O děti pečuje 8 učitelek MŠ a 3 provozní pracovnice.

Hlavním záměrem našeho vzdělávacího a výchovného působení je:

Umožnit dítěti jeho postupnou adaptaci na prostředí MŠ, vytvořit pozitivní vztah k ostatním dětem, dospělým

Rozvíjet dítě po stránce psychické i fyzické, pozvolně rozvíjet socializaci dítěte
Systematicky osvojovat a prohlubovat jeho vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje i společenské hodnoty.
Vzdělávací proces vést integrovaně, tak, aby docházelo k harmonickému rozvoji těla, rozumu i ducha.
Vytvářet aktivní kladný vztah k ochraně životního prostředí.
V úzké spolupráci s rodiči si přejeme vychovávat slušné, empatické děti, jimž nebudou cizí základní lidské etické hodnoty
Vytvářet dětem přiměřené hranice, pravidla chování a společného života ve skupině, které dítě naučí respektování druhého, celého kolektivu. Dítě hranice potřebuje.
Důsledně, již v zárodku, řešit a eliminovat projevy jakéhokoliv násilí, šikany, hrubostí.
Obohacovat program MŠ kulturními, sportovními a dalšími akcemi
Přiměřeně rozvíjet talent a nadání dětí (výtvarná a keramická dílna, flétnička, taneční kroužek, vystoupení- besídky pro rodiče)
Stěžejním úkolem je děti dobře připravit na vstup do ZŠ.

Při plánování výchovně vzdělávací činnosti vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy (státní norma), který je rozpracován do našeho Školního a Třídního vzdělávacího programu školy. Pro svou práci využíváme zejména témat souvisejících s ročním obdobím, svátky a lidovými tradicemi.

Program MŠ je obohacen řadou aktivit, kurzů pro děti i mnoha akcemi, do kterých se mohou zapojit i rodiče (viz blíže v podčásti této sekce- Plánované akce, kroužky…).

Aktuality

Dary

04.10.2019 13:59
Vážení rodiče,  Velmi si vážíme darů, které poskytujete MŠ (dětem) a děkujeme těm, kteří již přispěli nebo se teprve chystají. Pokud budete chtít přispět větší částkou, rádi Vám vystavíme...

Plavání

12.09.2019 14:59
Vážení rodiče, můžete zapisovat děti na plavání. První lekce bude 1.10.2019. I v letošním roce budeme chodit do hotelu Flóra (Balneo). Plavání je nyní určeno pro nejstarší děti (sluníčka a předškolní...

Kulturní akce

09.09.2019 10:44
Kulturní akce naší MŠ naleznete u jednotlivých tříd. Průběžně termíny aktualizujeme.

Schůzka s rodiči

01.09.2019 16:17
Srdečně zveme všechny rodiče na schůzku, která se bude konat 18.9.2019 od 16:30. Prosíme o účast zejména rodiče nově přijatých dětí a také dětí s povinnou předškolní docházkou. Na úvod bude krátká...

Nový systém otevírání venkovní branky

30.08.2019 17:41
Vážení rodiče, Venkovní brána a branka je nově zabezpečena elektrickým otevíráním.  Branka bude přístupna pouze v určené časové úseky, které jsou k dispozici na nástěnkách v MŠ. Věnujte této...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Rok 2016