O NÁS

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6 je od roku 2003 samostatným právním subjektem.

Nachází se v ní 4 třídy (2 třídy jsou v přízemí, 2 třídy v prvním patře se samostatnými šatnami), 

kapacita MŠ je 90 dětí.

MŠ se nachází nedaleko centra města, v blízkosti Čechových sadů, pár minut od tramvajové zastávky Na Šibeníku.

V areálu MŠ se nachází krásná velká zahrada, kde je zabudováno mnoho herních sportovních prvků pro děti, stojí zde prostorný dřevěný altán se zabudovanými stoly a lavicemi.

Výhodou je rovněž velká vydlážděná plocha v samotném areálu MŠ, kde děti mohou sportovat, jezdit na  koloběžkách, šlapadlech apod.

Mateřská škola je moderně, komfortně zařízena, vybavena.

Do tříd jsou děti děleny podle věku, ty nejmladší i dle úrovně adaptace na prostředí MŠ, termínu nástupu.

Strava pro děti je dovážena ze školní jídelny na Holečkově ulici. Je podávána 3x denně: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. V průběhu celého dne je dodržován pitný režim dětí, jsou jim nabízeny čaje, šťávy, které rovněž dodává ŠJ.

O děti pečuje 8 učitelek MŠ a 3 provozní pracovnice.

Hlavním záměrem našeho vzdělávacího a výchovného působení je:

Umožnit dítěti jeho postupnou adaptaci na prostředí MŠ, vytvořit pozitivní vztah k ostatním dětem, dospělým

Rozvíjet dítě po stránce psychické i fyzické, pozvolně rozvíjet socializaci dítěte
Systematicky osvojovat a prohlubovat jeho vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje i společenské hodnoty.
Vzdělávací proces vést integrovaně, tak, aby docházelo k harmonickému rozvoji těla, rozumu i ducha.
Vytvářet aktivní kladný vztah k ochraně životního prostředí.
V úzké spolupráci s rodiči si přejeme vychovávat slušné, empatické děti, jimž nebudou cizí základní lidské etické hodnoty
Vytvářet dětem přiměřené hranice, pravidla chování a společného života ve skupině, které dítě naučí respektování druhého, celého kolektivu. Dítě hranice potřebuje.
Důsledně, již v zárodku, řešit a eliminovat projevy jakéhokoliv násilí, šikany, hrubostí.
Obohacovat program MŠ kulturními, sportovními a dalšími akcemi
Přiměřeně rozvíjet talent a nadání dětí (výtvarná a keramická dílna, flétnička, taneční kroužek, vystoupení- besídky pro rodiče)
Stěžejním úkolem je děti dobře připravit na vstup do ZŠ.

Při plánování výchovně vzdělávací činnosti vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy (státní norma), který je rozpracován do našeho Školního a Třídního vzdělávacího programu školy. Pro svou práci využíváme zejména témat souvisejících s ročním obdobím, svátky a lidovými tradicemi.

Program MŠ je obohacen řadou aktivit, kurzů pro děti i mnoha akcemi, do kterých se mohou zapojit i rodiče (viz blíže v podčásti této sekce- Plánované akce, kroužky…).

Aktuality

Informace o obnovení provozu

18.05.2020 11:09
Vážení rodiče, Zde naleznete informace o obnovení provozu mateřské školy a čestné prohlášení. Prosíme o důkladné přečtení před otevřením MŠ. Děkujeme. Informace o obnovení provozu.docx...

Pozor!! Změna provozní doby k 14.5.2020

14.05.2020 08:48
Vzhledem k tomu, že máme nový pokyn mít provoz v běžném režimu, provozní doba bude zachována - 6:30-16:30. Žádáme i přesto rodiče, aby docházeli spíše v rozmezí 7:00-16:00, aby se děti co nejméně...

Aktuality k 12.5.2020

12.05.2020 12:05
POZOR ZMĚNA ŠKOLNÉHO!!!! - na základě rozhodnutí Rady města Olomouce se úplata za předškolní vzdělávání (tj. školné) obnovuje od 25.5.2020. Zkontrolujte si, zda máte nastaveny platby. Částka za...

Informace k vyšetření v poradně - odklad školní docházky

11.05.2020 10:09
Pedagogicko-psychologická poradna je již v provozu. Ti z Vás, kteří uvažujete o odkladu školní docházky (byl navrhnut učitelkami), se co nejdříve objednejte. Jakmile Vás požádá poradna o dotazník...

Přání všem maminkám

09.05.2020 09:24
Kolektiv mateřské školy přeje všem maminkám všechno nejlepší ke Dni matek. Bohužel letos bez besídky a dárečků - přesto však věříme, že tento den oslavíte se svými nejbližšími a bude pro Vás...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Rok 2016