Plánované akce s dětmi, vzdělávací programy, kroužky    

 

 • Seznamování s anglickým jazykem (placeno)
 • Hudebně- taneční kroužek  (placeno)
 • Předplavecký výcvik,  saunování  po 6-8 lekcích (4., 3. třída, placeno)
 • Lyžujeme s agenturou Rok s pohybem (placeno)
 • Keramické tvoření
 • Ekologická výchova  pro děti předškolního věku ve středisku EV Sluňákov v Horce na M.
 • Kultivace dětské osobnosti - účast dětí na divadelních, filmových a jiných zábavných pořadech, představeních přímo v mateřské škole i mimo ni ve městě Olomouci, návštěva knihovny atd.
 • Oslava svátků, tradic  - např. mikulášský program, vánoční tvoření s rodiči, besídka ke Dni matek, karneval, MDD na zahradě MŠ – soutěže, atrakce s pohoštěním ve spolupráci s odd. Junáků
 • Návštěva ZŠ (před zápisem do školy)
 • Školní výlet
 • Školní olympiáda
 • Zahradní slavnost se slavnostním rozloučením s MŠ (pasování školáků)
 
 

 


Kontakt

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6, příspěvková organizace

Adresa: Mozartova 6, Olomouc 779 00

tel. kancelář ředitelky:
585 427 401

tel. kancelář zástupkyně:
585 751 001

info o nemoci a nástupu do MŠ:
585 751 000